SHELTER

Shelter Ring I
Shelter Ring I

Bronze, 18K gold, diamond

Shelter Ring VII
Shelter Ring VII

925 Ag, 18K gold, amethyst

Shelter Ring VI
Shelter Ring VI

925 Ag, 18K gold, amethyst

Shelter Ring V
Shelter Ring V

925 Ag, 18K gold, smoky quartz

Theodosius Ring
Theodosius Ring

925 Ag, 18K gold, diamond

Bosphorus Ring
Bosphorus Ring

925 Ag, 18K gold

1/1